پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 31 فروردين 1398
چیپس 6.6

.

 

چيپس نايلون 6.6

 

چيپس نايلون 6،6 از با استفاده از نمک نايلون خريداري شده از دو شرکت اروپايي، رودياي فرانسه يا BASF آلمان، تهيه مي گردد. نمك نايلون طي پليمريزاسيون تراكمي به چيپس پلي آميد 66 تبديل مي شود. چيپس توليد شده داراي ويسکوزيته پايين بوده، بطوريکه جهت توليد نخ تاير، نياز به افزايش ويسکوزيته خواهد داشت. افزايش ويسکوزيته در فاز جامد ودر سيستم SSP ، Solid state polymerization ، صورت
مي گيرد.

خط توليد مجهز به جديدترين و پيشرفته ترين تجهيزات اين صنعت بوده و کل سسيتم با  اتوماسيون بسيار بالا توسط سيستم  DCSکنترل مي گردد. اين ويژگي فني مديريت شرکت را نسبت به توليد محصولي با بالاترين كيفيت مطمئن مي سازد .

مشخصه هاي کيفي چيپس نايلون 6.6 قبل از SSP

ويسکوزيته نسبي (حلال اسيد فرميک)

ميزان مس (PPM )

2.32 ~ 2.28

80 ~ 60

 

مشخصه هاي کيفي چيپس نايلون 6.6 بعد از SSP

ويسکوزيته نسبي (حلال اسيد فرميک)

آب همراه

نقطه ذوب (C )

2.95 ~ 2.85

کمتر از 600

265 ~ 258

 

 

 

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0