پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 5 فروردين 1398
یارن 6


نخ نايلون 6 و نخ نايلون 6.6

 

نخ نايلون 6،6 به ميزان وسيعي در توليد فابريک تايركورد و ديگر مصارف صنعتي، از قبيل تسمه نقاله، شيلنگهاي تقويت شده، كمربند ايمني اتومبيل، تورها و ديگر تجهيزات ماهيگيري، مورد استفاده دارد. در حال حاضر نخ هاي پايه تاير با استحکام بالاي نايلون 6 و 6،6  اين شرکت، بطور خاص مناسب جهت استفاده در پارچه ديپ شده تايركورد توليد مي شود .

در ساختمان ريسندگي، چيپس پس از ورود به اکسترودر ذوب شده و به لوله هاي توزيع پليمرو پمپهاي ريسندگي تغذيه مي گردد. پمپهاي ريسندگي پليمر را به داخل Spin pack ها هدايت نموده و پليمر پس از فيلتر شدن از Spinneret خارج شده و به صورت رشته تبديل مي گردد و توسط هواي سرد خنک مي شود. در حين پروسه منومر توليد شده ساکشن مي گردد.

نخ پس از خروج از کانال کوئينچ،Spin finish  خورده و توسط Godet داغ کشيده مي شود و در نهايت توسط Winder بر روي بوبين پيچيده مي شود.

خواص فيزيکال  نخ مطابق با نيازمنديهاي مشتريان، توليد ميگردد . از مهترين مشخصات نخ توليد شده، کيفيت بالاي نخ و ثبات کيفيت در طول يک بوبين مي باشد.

 

 

مشخصه هاي کيفي نخ نايلون

مشخصه

واحد

نايلون 6

نايلون 6.6

استحکام

CN/TEX

حداقل 85

حداقل 85

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

درصد

حداکثر 12

حداکثر 12

ازدياد طول در نقطه پارگي

درصد

حداکثر 24

حداکثر 24

جمع شدگي (در هواي داغ 160
 
درجه سانتيگراد، 2 دقيقه، وزنه 0.44 سانتي نيوتن بر تکس)

درصد

حداکثر 8

حداکثر 6

دانسيته خطي نخ (نمره نخ)

Denier

840، 1260، 1680، 1890

840، 1260، 1680، 1890

مقاومت حرارتي

درصد

حداقل 92

حداقل 92

 

 

 یارن 6.6نخ نايلون 6 و نخ نايلون 6.6

 

نخ نايلون 6،6 به ميزان وسيعي در توليد فابريک تايركورد و ديگر مصارف صنعتي، از قبيل تسمه نقاله، شيلنگهاي تقويت شده، كمربند ايمني اتومبيل، تورها و ديگر تجهيزات ماهيگيري، مورد استفاده دارد. در حال حاضر نخ هاي پايه تاير با استحکام بالاي نايلون 6 و 6،6  اين شرکت، بطور خاص مناسب جهت استفاده در پارچه ديپ شده تايركورد توليد مي شود .

در ساختمان ريسندگي، چيپس پس از ورود به اکسترودر ذوب شده و به لوله هاي توزيع پليمرو پمپهاي ريسندگي تغذيه مي گردد. پمپهاي ريسندگي پليمر را به داخل Spin pack ها هدايت نموده و پليمر پس از فيلتر شدن از Spinneret خارج شده و به صورت رشته تبديل مي گردد و توسط هواي سرد خنک مي شود. در حين پروسه منومر توليد شده ساکشن مي گردد.

نخ پس از خروج از کانال کوئينچ،Spin finish  خورده و توسط Godet داغ کشيده مي شود و در نهايت توسط Winder بر روي بوبين پيچيده مي شود.

خواص فيزيکال  نخ مطابق با نيازمنديهاي مشتريان، توليد ميگردد . از مهترين مشخصات نخ توليد شده، کيفيت بالاي نخ و ثبات کيفيت در طول يک بوبين مي باشد.

 

 

مشخصه هاي کيفي نخ نايلون

مشخصه

واحد

نايلون 6

نايلون 6.6

استحکام

CN/TEX

حداقل 85

حداقل 85

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

درصد

حداکثر 12

حداکثر 12

ازدياد طول در نقطه پارگي

درصد

حداکثر 24

حداکثر 24

جمع شدگي (در هواي داغ 160
 
درجه سانتيگراد، 2 دقيقه، وزنه 0.44 سانتي نيوتن بر تکس)

درصد

حداکثر 8

حداکثر 6

دانسيته خطي نخ (نمره نخ)

Denier

840، 1260، 1680، 1890

840، 1260، 1680، 1890

مقاومت حرارتي

درصد

حداقل 92

حداقل 92

 

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0