پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 31 فروردين 1398
گریج نایلون 6.6


گريج خام نايلون 6 و نايلون 6.6

 

گريج خام نايلون و پلي استر، با استفاده از نخ پايه با بالاترين كيفيت و جديدترين و پيشرفته ترين ماشين آلات تاب و بافت تهيه مي شود .

گريج فابريک منسوج با تراکم پود پايين و تراکم تاري مشخص شده از جانب مشتري مي باشد که توسط ماشينهاي اير جت (Air Jet) تهيه مي شود. اين ماشينها توانايي بافت سه نوع پود با تراکم هاي مورد نياز و تراکم تار  (EPI)  مختلف طبق سفارش مشتريان را دارند.

 به منظور جوابگويي به نيازمنديها يا سفارشات خاص مشتريان، مي توان برنامه ماشينهاي بافندگي را بطور اتوماتيك در خلال كاركردن تغيير داد. علاوه بر اين عرض پارچه نيز مطابق سفارش مشتري از 140 تا 180 سانتي متر قابل تغيير مي باشد. حداكثر قطر و وزن رولهاي پارچه، بترتيب 2 متر و 4 تن مي باشد


مشخصه هاي کيفي گريج خام نايون 6،6

مشخصه

نايلون 6،6

نمره نخ (دنير)

نخ 840/D2

نخ 1260/D2

نخ 1680/D2

نخ 1890/D2

نيروي پارگي (نيوتن)

حداقل 130

حداقل 205

حداقل 270

حداقل 300

ازدياد طول در نقطه پارگي (درصد)

حداکثر 30 درصد

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

110.5

110.7

111

112

جمع شدگي در هواي داغ
160 درجه سانتيگراد، 2 دقيقه، 0.44 سانتي نيوتن بر تکس

  1 7.2

تاب (تاب در متر)

10490

10390

10335

10320گریج نایلون 6


گريج خام نايلون 6 و نايلون 6.6

 

گريج خام نايلون و پلي استر، با استفاده از نخ پايه با بالاترين كيفيت و جديدترين و پيشرفته ترين ماشين آلات تاب و بافت تهيه مي شود .

گريج فابريک منسوج با تراکم پود پايين و تراکم تاري مشخص شده از جانب مشتري مي باشد که توسط ماشينهاي اير جت (Air Jet) تهيه مي شود. اين ماشينها توانايي بافت سه نوع پود با تراکم هاي مورد نياز و تراکم تار  (EPI)  مختلف طبق سفارش مشتريان را دارند.

 به منظور جوابگويي به نيازمنديها يا سفارشات خاص مشتريان، مي توان برنامه ماشينهاي بافندگي را بطور اتوماتيك در خلال كاركردن تغيير داد. علاوه بر اين عرض پارچه نيز مطابق سفارش مشتري از 140 تا 180 سانتي متر قابل تغيير مي باشد. حداكثر قطر و وزن رولهاي پارچه، بترتيب 2 متر و 4 تن مي باشد

 

مشخصه هاي کيفي گريج خام نايون 6

مشخصه

نايلون 6

نمره نخ (دنير)

نخ 840/D2

نخ 1260/D2

نخ 1680/D2

نخ 1890/D2

نيروي پارگي (نيوتن)

حداقل 130

حداقل 205

حداقل 270

حداقل 300

ازدياد طول در نقطه پارگي (درصد)

حداکثر 30 درصد

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

110.7

111

111.5

111.7

جمع شدگي در هواي داغ
160 درجه سانتيگراد، 2 دقيقه، 0.44 سانتي نيوتن بر تکس

  1 11

تاب (تاب در متر)

10490

10390

10335

10320


گریج پلی استر


گريج خام پلی استر

 

گريج خام نايلون و پلي استر، با استفاده از نخ پايه با بالاترين كيفيت و جديدترين و پيشرفته ترين ماشين آلات تاب و بافت تهيه مي شود .

گريج فابريک منسوج با تراکم پود پايين و تراکم تاري مشخص شده از جانب مشتري مي باشد که توسط ماشينهاي اير جت (Air Jet) تهيه مي شود. اين ماشينها توانايي بافت سه نوع پود با تراکم هاي مورد نياز و تراکم تار  (EPI)  مختلف طبق سفارش مشتريان را دارند.

 به منظور جوابگويي به نيازمنديها يا سفارشات خاص مشتريان، مي توان برنامه ماشينهاي بافندگي را بطور اتوماتيك در خلال كاركردن تغيير داد. علاوه بر اين عرض پارچه نيز مطابق سفارش مشتري از 140 تا 180 سانتي متر قابل تغيير مي باشد. حداكثر قطر و وزن رولهاي پارچه، بترتيب 2 متر و 4 تن مي باشد

 

مشخصه هاي کيفي گريج پلی استر

مشخصه

پلی استر

نمره نخ (دنير)

نخ 1000/D2

نخ 1300/D2

نخ 1500/D2

نخ 2000/D2

نيروي پارگي (نيوتن)

حداقل 130

حداقل 175

حداقل 200

حداقل 260

ازدياد طول در نقطه پارگي (درصد)

حداکثر 30 درصد

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

2±5

جمع شدگي در هواي داغ
180 درجه سانتيگراد، 2 دقيقه، 0.44 سانتي نيوتن بر تکس

1±2

تاب (تاب در متر)

10±470

10±370

10±360

10±320

 

 

 


چیفر خام

چیفر در تایرهای بایاس به عنوان نگهدارنده طوقه استفاده میشود. تار و پود آن نایلون است.

چیفر خام منسوج با تراکم پودی و  تاري مشخص شده از جانب مشتري مي باشد که توسط ماشينهاي راپیری بافته مي شود.

عرض پارچه نيز مطابق سفارش مشتري از 130 تا 180 سانتي متر قابل تغيير مي باشد.

 

 

 

 

 

جنس نخ

تراکم تار در  10cm

تراکم پود در  10cm

T.E.C.

تاب در متر (TPM)

عرض (cm)

وزن چیفر g/m2

PA66

63.±4

76±4

1102±10

90±15

170±1

150±20

PA6

50±4

60±4

876

90±15

175±1

120±15

PA6

63±4

76±4

1110

90±15

154±15

PA66

46±4

55±4

810

90±15

175±1.3

137±10

PA66

58±3

69±3

1007

90±15

175±1

132±15

PA66

58±2

66±2

951

90±15

169±2

132±15

PA66

50±5

60±5

852

90±15

169±2

120±10

PA66

46±5

55±5

781

169±2

132±15

 

 

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0