صادرات

صادرات به چین

با توجه به ظرفیت بالای مصرف در بازار داخل کشور، استراتژی شرکت به تولید و فروش و رفع نیاز مشتریان داخلی می باشد ولی با این حال شرکت سابقه درخشانی در صادرات محصولات میانی و نهایی به شرکتها و کشورهای ذیل داشته است که با بازخورد مناسب مشتریان همراه بوده است.

  • شرکت Appolo تایر هند
  • شرکت BKT هند
  • دورکسای ترکیه
  • چین
  • دیوانیه عراق
  • نجف در عراق