چشم انداز شرکت نخ تایر صبا:

دستیابی و حفظ سهم عمده بازار فروش داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی با تولید محصولاتی با کلاس جهانی.

مأموریت شرکت نخ تایر صبا:

مأموریت اصلی شرکت تولیدی نخ تایر صبا تولید انواع منسوجات استخوان بندی مورد نیاز صنعت تایر در کلاس جهانی و برای بازارهای داخلی و منطقه ای است. این شرکت در کنار مأموریت اصلی خود با استفاده از ظرفیت های موجود و فرصت های بازار، به تولید سایر نخ های صنعتی مبادرت می کند. هدف ما این است که به مشتریان – کارکنان – سهامداران و جامعه ای که در آنها به فعالیت مشغول هستیم در دوره های بلند مدت عالی ترین منافع اقتصادی را ارائه نماییم. ما این کار را برای افزایش اعتبار شرکت انجام می دهیم. جهت رسیدن به اهداف شرکت از فنآوری های نوین و همچنین بهره مندی از کارکنانی جوان – خلاق – مستعد و متعهد به عنوان سرمایه های اصلی سازمان بهره مند هستیم

ارزشهای سازمانی شرکت نخ تایر صبا:

مشتری محوری : به رضایت مشتریان – ارائه اطلاعات صحیح به مشتری – کیفیت مطلوب اهتمام می ورزیم .

رعایت اصول اخلاقی : ما ملزم به صداقت – امانت داری – وجدان کاری – وفای به عهد – پاسخگوئی – نظم و وقت شناسی و احترام به کرامت انسانی هستیم .

دانایی محوری : تلاش برای دستیابی به سازمانی یادگیرنده – خلاق و انجام بهبود مستمر – شایسته سالاری – هم افزایی – مشارکت و کار گروهی و ایجاد شور و نشاط سرلوحه فعالیت های ما است .

مسئولیت پذیری اجتماعی : به حفاظت محیط زیست و منابع – قانون مداری – شفاف سازی عملیات و اطلاعات سازمانی و سلامت انسانها پایبند هستیم. نتیجه گرایی: دستیابی به خواسته های ذینفعان (مشتریان، کارکنان، سهامداران، جامعه و …) پایه و اساس فعالیتهای ما می باشد .

 

اهداف کلان شرکت نخ تایر صبا: